Een ongeval, wat nu?

We hopen dat het niet nodig is, maar soms krijg je als sporter af te rekenen met een blessure. Daarom zijn alle leden van onze club verzekerd voor sportongevallen die zich voordoen tijdens de lessen, stages of wedstrijden. De kostprijs van deze verzekering is inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld.

Om de terugbetaling vlot te laten verlopen is het belangrijk om het ongeval zo snel mogelijk aan te geven bij het secretariaat van de club. Het aangeven verloopt als volgt:

  • Na het ongeval moeten de aangiftepapieren zo snel mogelijk ingevuld worden door jezelf en de dokter. Deze papieren kunnen via de trainers en het secretariaat verkregen worden of gedownload worden via GymFed.
  • De ingevulde papieren moeten binnen de week aan het secretariaat bezorgd worden, voor de zekerheid hou je zelf ook een kopie van de aangiftepapieren bij.
  • De club geeft het ongeval door aan de GymFed, GymFed handelt het dossier verder af met het slachtoffer zelf.
  • Je kan de status van je dossier volgen in 'Mijn ongevallenstatus' op je account op de website van GymFed, hiervoor moet je ingelogd zijn.
  • Voordat je opnieuw mag deelnemen aan de lessen, moet het 'Attest van genezing' aan het secretariaat bezorgd worden.
  • Indien de kosten te hoog oplopen kan er een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
  • Het dossier wordt pas afgesloten wanneer het genezingsattest wordt opgestuurd of indien een termijn van twee jaar is verstreken.
  • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage "blijvende invaliditeit" schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van de aanvraag word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij. Deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

We wensen je een spoedig herstel toe! Aarzel niet om het clubsecretariaat te contacteren bij vragen of problemen.

Meer info GymFedOngevallenformulier downloaden