Interne werking en afspraken

Inschrijving

 • Nieuwe leden kunnen indien gewenst vrijblijvend één proefles volgen. Nadien moet het lid ingeschreven worden en het lidgeld zo snel mogelijk in orde gebracht worden.
 • Leden worden verwacht om de trainingen regelmatig bij te wonen. Indien ze volgens de afspraken niet voldoende aanwezig zijn, kunnen wij leden uitsluiten om nieuwe leden toe te laten.
 • Leden kunnen geschorst of uitgesloten worden bij ongepast gedrag. Dit omvat onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik, …

Kledij

 • Leden worden verwacht om te trainen in sportieve kledij. Jeans en dergelijke worden niet toegelaten.
 • Uurwerken, kettingen, ringen, armbanden, lange oorbellen of andere sieraden zijn niet toegelaten.
 • Het haar moet steeds samengebonden worden.
 • Waardevolle voorwerpen worden beter thuis gelaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.
 • Kledij en spullen worden in de kleedkamers achtergelaten. We raden aan om alles steeds te voorzien van een etiket met de naam.
 • Leden die deelnemen aan wedstrijden zijn verplicht om een clubtraining aan te kopen en te dragen tijdens de wedstrijden. Bijkomend wordt verwacht dat er, indien nodig en in samenspraak met de groep, ook wedstrijdkledij wordt aangekocht.

Trainingen

 • De trainingen beginnen stipt op het tijdstip dat aangeduid staat op het uurrooster van de club.
 • Wedstrijdgymnasten zijn steeds 10 min op voorhand aanwezig om mee te helpen met het opzetten van het materiaal.
 • Leden mogen de zalen niet betreden zonder trainer.
 • Gebruik van de turntoestellen tijdens de drinkpauze en wanneer er geen trainer aanwezig is, is niet toegelaten.
 • Ouders mogen de zaal niet betreden. Bij turngroepen kunnen zij kijken vanop de tribune. Bij dansgroepen zal de trainer hen binnenlaten om de laatste 5 minuten van de les mee te kunnen volgen.
 • Wie een training vroegtijdig moet verlaten, verwittigt de trainers op voorhand.
 • We hebben respect voor het materiaal. Verwittig onmiddellijk de trainer bij schade of gebreken aan de materialen.
 • Eten en kauwgom zijn verboden in de zalen.
 • Hou de zalen, kleedkamers, toiletten en materialen netjes.

GDPR en sociale media

 • De club heeft het GDPR compliance document van de gymnastiekfederatie ondertekend.
 • Door lid te worden van de club, ga je akkoord dat de club foto’s en filmpjes mag publiceren op onze website en sociale media (Facebook en Instagram). Wie hier niet mee akkoord is, dient dit via e-mail te laten weten aan het secretariaat.
 • Als het toch zou gebeuren dat er iets verschenen is tegen de wil van iemand, dan horen we dit graag zodat we zo snel mogelijk actie kunnen nemen.
 • Wij doen inspanningen om onze leden en trainers te sensibiliseren om voorzichtig om te gaan met publicaties op sociale media.
 • Wij gebruiken de data enkel om de nodige informatie te geven aan de gymnastiekfederatie.
 • Het mailingsysteem van Gymfed (MailChimp) laat toe om alles te loggen. Leden kunnen zelfstandig beslissen om uit te schrijven.
 • Ieder lid kan op elk moment de opgeslagen gegevens opvragen.
Huishoudelijk reglement bekijken